Direct naar inhoud

Werken aan gerechtigheid voor slachtoffers mensenrechtenschendingen in Brazilië

Geplaatst in categorie:
Nieuws
Gepubliceerd op:

SOMO coördineert de komende vier jaar het project ‘Mind the Gap’. Met dit project willen we het respect voor mensenrechten vergroten en slachtoffers van bedrijfsgerelateerde mensenrechtenschendingen effectieve toegang tot gerechtigheid geven. De Braziliaanse ngo Conectas Human Rights is éen van de partners die deelneemt aan het project. Zij onderzoeken voor Mind the Gap onder meer de mensenrechtenschendingen in de koffiesector in Brazilië. Aan het woord is Julia Cortez da Cunha Cruz, jurist bij Conectas.

Conectas Human Rights strijdt voor gelijke rechten. Via een breed partnernetwerk, in Brazilië en de rest van de wereld, nemen ze deel aan verschillende debatten om mensenrechten te bevorderen. “Conectas werkt aan het beveiligen en uitbreiden van de rechten van iedereen, vooral voor de kwetsbaarsten. We stellen oplossingen voor en veroordelen schendingen om verandering te creëren”, zegt Cortez da Cunha Cruz.

Waarom Conectas zich aansluit bij Mind the Gap

Cortez da Cunha Cruz: “De innovatieve aanpak van het Mind the Gap-project is volledig in overeenstemming met Conectas’ doelstellingen en werkmethoden.” De ngo werkt namelijk samen met slachtoffers van mensenrechtenschendingen, gemeenschappen die worden beïnvloed door multinationale ondernemingen, sociale bewegingen en lokale organisaties. “Door het Mind the Gap-project kunnen wij reflecteren op de verzamelde kennis en deze kennis uitbreiden door onderzoek. Dit onderzoek vormt vervolgens de basis voor acties die gemeenschappen toegang geven tot gerechtigheid. Het project draagt ​​bij aan en bouwt voort op de inspanningen van Conectas om de mensenrechten te beschermen tegen schendingen door multinationale ondernemingen.”

Mind the Gap-doelstellingen zijn:

1) de bedrijfsstrategieën blootleggen die bedrijven wereldwijd gebruiken om hun verantwoordelijk voor mensenrechtenschendingen te ontlopen

2) de tegenstrategieën van het maatschappelijk middenveld versterken waaronder directe dialoog, gebruik van juridische en niet-gerechtelijke klachtenmechanismen, publiekscampagnes, geweldloos verzet en de-investering.

Ontwikkeling van een tegenstrategie voor misbruik in de Braziliaanse koffieketen

In samenwerking met partners van het Mind the Gap-project en in samenwerking met gemeenschappen in de staten Minas Gerais en Bahia, gaat Conectas de mensenrechtenschendingen documenteren die mensen ondervinden die koffie produceren die multinationals wereldwijd verkopen.

“We zullen ook diepgaand onderzoek doen naar het gebrek aan regelgeving, waardoor deze schendingen mogelijk zijn, dit analyseren en tegenstrategieën te ontwikkelen, zodat slachtoffers toegang tot gerechtigheid krijgen.” Na analyse van de kloof rond regelgeving en toezicht in de Braziliaanse koffieketens, zal Conectas het onderzoek verder uitbreiden naar het identificeren van juridische barrières. “We brengen de kansen en bedreigingen in kaart voor bedrijven die verantwoordelijk zijn voor de mensenrechtenimpact. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de ervaring van lokale gemeenschappen, maar dit zal ook uitgebreid worden naar deskresearch, openbare raadplegingen en expertmeetings. Vervolgens gebruiken we deze informatie om een tegenstrategie te ontwikkelen die koffiebedrijven in Brazilië stimuleert dan wel dwingt om meer verantwoordelijkheid te nemen.”

Onderzoeksstrategieën van Braziliaanse multinationals actief in het buitenland

Conectas zal ook een rol spelen in de internationale component van Mind the Gap.

“We willen strategieën onderzoeken van Braziliaanse multinationals die actief zijn in het buitenland, met de focus op vier casestudies over de infrastructuursector. Dit onderzoek zal putten uit het eerdere werk van Conectas gericht op de Braziliaanse Nationale Ontwikkelingsbank, die projecten heeft gefinancierd die gelinkt zijn aan mensenrechtenschendingen in Latijns-Amerika en Afrika. Deze analyse zal Mind the Gap-partners en het maatschappelijk middenveld versterken om straffeloosheid van bedrijven op mondiaal niveau te overwinnen.”

Te bereiken resultaten

Conectas heeft als doel dat bedrijven verantwoordelijkheid afleggen voor mensenrechtenschendingen op lokaal, nationaal en internationaal niveau. Lokaal is het doel om slachtoffers van mensenrechtenschendingen op koffieboerderijen in Brazilië een oplossing te bieden, evenals het ontwikkelen van een strategie die toekomstige schendingen voorkomt.

“Op nationaal niveau willen we een beleidsproces teweegbrengen dat systemische barrières voor gerechtigheid voor slachtoffers van schendingen door bedrijven overwint, evenals aansprakelijkheid voor mensenrechtenschendingen. Ook proberen we beleid op te starten dat schendingen door Braziliaanse bedrijven in het buitenland voorkomt.”

Ben je geïnteresseerd om deel te nemen aan ‘Mind the Gap’? Neem contact op met Virginia Sandjojo.

Meer informatie nodig?

Partners

  • Conectas – Humanos Dereitos

Geplaatst in categorie:
Nieuws
Gepubliceerd op:

Related news

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuw onderzoek naar de macht van bedrijven.