Decharge van Bestuurders

De VBDO is in 2005 begonnen met het verstrekken van een duurzaam stemadvies. Dit stemadvies kunnen leden van de VBDO gebruiken om tijdens aandeelhoudersvergaderingen van Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen te stemmen. In eerste instantie was het advies hoofdzakelijk toegespitst op één agendapunt, de goedkeuring van het jaarverslag. In 2006 werd het stemadvies uitgebreid voor twee agendapunten, de beloning van bestuurders en de benoeming van commissarissen. Voor het jaar 2007 heeft de VBDO haar duurzaam stemadvies wederom verder uitgebreid door een advies te verstrekken over de decharge van bestuursleden. Het duurzame stemadvies voor de decharge van bestuursleden is het onderwerp van dit project. lees meer minder
publication cover - Duurzaam stemadvies
Download Duurzaam stemadvies (411 KB)
Download
wilt u een donatie doen?