Volgens VN-rapport is geen enkele regio in Afrika klaar voor ondertekening EPA´s.

De organisaties sturen deze waarschuwing uit naar aanleiding van een bijeenkomst van VN deskundigen, Afrikaanse handelsministers en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties in Nairobi afgelopen maandag en dinsdag, waar een evaluatie van de EPA´s (Economic Partnership Agreements) werd besproken.

Dit onderzoek, uitgevoerd door de Economische Commissie voor Afrika van de VN (UNECA), concludeert dat de vier Afrikaanse regio’s er op geen enkele wijze aan toe zijn om een overeenkomst af te sluiten vóór het verstrijken van de officiële deadline van 31 december 2007. Het spreekt bovendien ernstige zorgen uit over de capaciteit van de ontwikkelingslanden om EPA’s te implementeren en benadrukt een ‘alarmerend gebrek aan transparantie’ in de onderhandelingen.

De Europese Commissie heeft de laatste weken het spel hard gespeeld bij de onderhandelingen. De Commissie weigert landen extra tijd te geven en waarschuwt hen voor nadelige consequenties als er niet getekend wordt. Dat terwijl Afrikaanse onderhandelaars en waarnemers duidelijk kenbaar hebben gemaakt dat zij grote zorgen hebben ten aanzien van de inhoud en verloop van de onderhandelingen. Bovendien zijn er heldere toezeggingen dat geen enkel land gedwongen zou worden om een EPA af te sluiten.

Zo werd West-Afrikaanse en Centraal-Afrikaanse onderhandelaars vorige week door EU Commissarissen Peter Mandelson en Louis Michel te verstaan gegeven dat zij konden rekenen op hogere importtarieven, als de EPA’s niet vóór 31 december 2007 zouden zijn afgerond. Bovendien werden toezeggingen voor ontwikkelingshulp afhankelijk gemaakt van het afsluiten van een EPA.

Zolang onderhandelingspartners niet gelijkwaardig zijn en binnen de onderhandelingen niet aan een aantal randvoorwaarden is voldaan, vormen de voorgestelde handelsregels een ernstige bedreiging voor het ontwikkelingsperspectief van ontwikkelingslanden’, aldus Jack van Ham, algemeen directeur van ICCO. ‘In de onderhandelingen moet verbetering van de economische en sociale positie van mensen in ontwikkelingslanden één van de belangrijkste uitgangspunten zijn.´

‘De Afrikaanse landen worden op onaanvaardbare manier onder druk gezet,’ aldus Adrie Papma, directeur Handel en bedrijfsleven van Oxfam Novib. ‘De EU heeft zich ertoe verplicht om alternatieven voor de EPA´s te bespreken, en zou geen land dwingen om te tekenen. Nu wordt de aanstormende deadline gebruikt om landen akkoorden op te dringen die economisch desastreus kunnen zijn.’

‘De Europese Commissie negeert overduidelijk de officiële vraag van de Afrikaanse landen om hun ontwikkelingsaanpak te honoreren en om investeringen niet via EPA’s verder te liberaliseren’, aldus Myriam Vander Stichele, senior onderzoeker bij SOMO. ‘Dit gaat in tegen het nieuwe regeerakkoord dat voorstaat dat Europa zich sterk moet maken voor de positie van arme landen binnen handelsonderhandelingen.’

De organisaties zijn van mening dat:

  • EU-lidstaten meer oog dienen te hebben voor de ondoorzichtige manier waarop de EPA´s worden uitonderhandeld, alsmede voor de potentieel schadelijke gevolgen voor ontwikkeling;
  • Lidstaten moeten zorgen dat de Commissie haar handelspreferenties verlengt tot de EPA-onderhandelingen achter de rug zijn.
  • lidstaten moeten zorgen dat landen voldoende informatie hebben over de impact van een EPA, zodat ze een afgewogen besluit kunnen nemen en dat alternatieven voor een EPA afdoende zijn onderzocht.

De ondertekenende organisaties:
Nederland: Oxfam Novib, ICCO, SOMO, Both ENDS, Afrika-Europa Netwerk.
Internationaal: 11-11-11, ActionAid International, Bread for the World, Church Development Service (EED), Danish Association for International Cooperation, Enda (Senegal), Finnish NGDO platform to the EU, FinnChurchAid Finland, Friends of the Earth Finland, IBIS – Education for Development, KOSA (Coordination Southern Africa), Oxfam International, Tearfund, Traidcraft, World Economy, Ecology & Development (WEED), World Rural Forum.

Noot voor de redactie:
Kijk voor meer informatie op www.epa2007.org en www.eerlijkehandel.nu
Of neem contact op met:
Marita Hutjes, woordvoerder Oxfam Novib, 06-245 17 996
Barbara Bosma, persvoorlichter ICCO, 030 692 7804 of 06 22 454 112
Myriam Vander Stichele, senior onderzoeker SOMO, 020-6391291