Waarborgen van mensenrechten of het behartigen van zakelijke belangen? Case studies inzake de palmolie- en houtsectoren

Dit rapport is het resultaat van een onderzoeksproject over de rol van private en publieke beveiligingsorganisaties die actief zijn in de hout- en palmolie-industrieën in Indonesië. Het onderzoeksproject bevat case studies die mensenrechtenschendingen bij twee bedrijven blootleggen, namelijk bij: palmoliefirma Asiatic Persada, dat in handen is van de Ganda Group, en houtkapbedrijf Wirakarya Sakti, dat in bezit is van de Sinar Mas Group.

De case studies, waarvoor SOMO veldwerk verrichte in Sumatra in juli en augustus 2016, schetsen een beeld van de opzettelijke inperking van mensenrechten van lokale inwoners, mede veroorzaakt door publieke beveiligingsorganisaties die zakelijke belangen laten prevaleren boven hun publieke functie.

De gevolgen van deze bevindingen worden in het rapport binnen een juridisch kader geplaatst, met de nadruk op de wettelijke verantwoordelijkheden van de bedrijven. Daarnaast zijn deze beoordeeld op onder meer de toegang tot rechtspraak van burgers en de uitdagingen voor niet-juridische klachtenmechanismen zoals de IFC’s Compliance Advisor Ombudsman en het klachtenmechanisme van de RSPO. Het rapport eindigt met een oproep om enkele noodzakelijke hervormingen door te voeren op het gebied van wetgeving en beleid.

lees meer minder
publication cover - De twee petten van publieke beveiligingsorganisaties in Indonesië
Download
Download
wilt u een donatie doen?