Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) heeft binnen de financiële sector in Nederland inmiddels een volwaardige plaats ingenomen waarbij omvangrijke MVO-verslagen en duurzame beleggingsproducten geemeengoed zijn. Uit onderzoek van SOMO naar het beleggingsbeleid van Nederlandse banken blijkt echter dat de reikwijdte van het MVO-beleid ernstige beperkingen kent. Met name voor de grote banken geldt dat het duurzaamheidsbeleid over het algemeen alleen maar van toepassing is op een heel klein deel van het totaal belegde vermogen. Ook de transparantie over het gevoerde beleid schiet daarbij tekort: hoewel consumenten bij alle banken kunnen kiezen voor duurzame beleggingsproducten, is het vaak lastig te controleren of en in welke mate banken MVO-beleid toepassen op beleggingen.

lees meer minder
publication cover - De Beperkte Reikwijdte van Maatschappelijk Verantwoord Beleggen
wilt u een donatie doen?