Bedrijvenscan op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Een van de specialisaties van SOMO is de Quick Scan: het scannen van bedrijven op de mate waarin ze Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Hierbij gaat het om het verantwoord uitvoeren van de kernactiviteiten en niet om maatschappelijke projecten van ondernemingen. Criteria die hiervoor gebruikt worden zijn onder andere internationaal aanvaarde normen en verdragen, zoals de Conventies van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) en de Verklaring van de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties. Daarnaast worden de sectorspecifieke normen en codes betrokken. lees meer minder
Download CSR Quick Scan (336 KB)
Download
wilt u een donatie doen?