Direct naar inhoud

Colombiaanse vakbondsdelegatie vraagt aandacht voor mensenrechten

Geplaatst in categorie:
Nieuws
Gepubliceerd op:

Vrijhandelsakkoord tussen de Europese Unie en Colombia op gespannen voet met mensenrechten – Colombiaanse vakbondsdelegatie roept Nederlands parlement op het verdrag niet goed te keuren “Creëer geen situatie waarin Nederlandse en Europese bedrijven kunnen profiteren van schendingen van de mensenrechten”. Dat is de oproep van een Colombiaanse delegatie van vakbondsleiders die vandaag en morgen praat met leden van de Tweede Kamer over het voorgenomen vrijhandelsakkoord van de EU met Colombia.

De vice-voorzitter van Colombia’s grootste vakbondsfederatie CUT is met een collega in Europa om de parlementen van de EU-lidstaten te vragen het akkoord met Colombia in de huidige omstandigheden niet te ratificeren. “Wij zijn niet tegen handel”, zegt Gustavo Triana Suárez van de CUT. “Maar Colombia schendt op grote schaal de rechten van vakbondsleden, werknemers en de indiaanse bevolking. Het toekennen van handelsprivileges is dan ook een verkeerd signaal.”

In Colombia is het vermoorden van vakbondsactivisten die opkomen voor grondrechten als het recht op vrijheid van vereniging en collectieve loononderhandelingen nog altijd aan de orde van de dag. Frans Huijben van Mensen met een Missie: “Ook worden op grote schaal indiaanse bevolkingsgroepen met geweld van hun land verdreven om plaats te maken voor grootschalige land- of mijnbouwprojecten. Ruim 10 procent van de bevolking is hier intussen slachtoffer van.”

“Een vrijhandelsakkoord zou Colombia het idee kunnen geven dat de EU bereid is om een oogje dicht te knijpen als het gaat om het naleven van de mensenrechten”, zegt Roeline Knottnerus van de Coalitie Eerlijke Handel die het bezoek van de delegatie mede coördineert. “De lidstaten zouden dit akkoord pas moeten ratificeren als er duidelijke procedures voor het monitoren van de mensenrechtensituatie in worden opgenomen, waaraan ook handelssancties verbonden zijn. Het akkoord zoals dat er nu ligt, bevat weliswaar mensenrechtenclausules, maar die missen zulke mechanismes. Tandeloze tijgers, dus.”

Tjalling Postma van mede-organisator FNV-Mondiaal: “Colombia moet eerst laten zien dat het hen ernst is met het verbeteren van de mensenrechtensituatie. Bijvoorbeeld door een traject in gang te zetten om nu eindelijk de nationale wetgeving in lijn te brengen met de aanbevelingen van de ILO. Tot nu toe heeft de nieuwe regering-Santos nog geen concrete actie ondernomen om iets aan de situatie te doen.”

“Daarom steunen wij – met nog ruim 200 andere maatschappelijke organisaties wereldwijd – de oproep van de Colombiaanse vak- en mensenrechtenbeweging om het vrijhandelsakkoord in deze omstandigheden niet te ratificeren”, zegt Pietje Vervest van het Transnational Institute. “Het Nederlandse parlement heeft een verantwoordelijkheid om recht te doen aan principes van menselijke waardigheid en het respecteren van grondrechten zoals nota bene vastgelegd in de Europese verdragen. Dat geldt ook voor het EU handelsbeleid. Deze beginselen worden door Colombia stelselmatig en structureel geschonden.”

De Colombiaanse delegatie van vakbondsleiders bezoekt Nederland tussen 13-15 april en zal een aantal ontmoetingen hebben met leden van de Tweede Kamer. Hun bezoek maakt onderdeel uit van een bredere lobbytour langs Europese lidstaten om aandacht te vragen voor de voortdurend onder druk staande mensenrechtensituatie in Colombia en hun oproep toe te lichten om het EU-Colombia vrijhandelsakkoord niet te ratificeren.

De delegatie bestaat uit:
Gustavo Rubén Triana Suárez, vice-voorzitter van de Colombiaanse vakbondsfederatie Central Unitaria de Trabajadores de Colombia( CUT) en Maria Victoria Forero Izquierdo, voorzitter van de vakbond SINTRABIENESTAR.

Gustavo Triana is bovendien lid van de Nationale Raad van de Polo Democrático Alternativo (PDA), de enige politieke partij die officieel oppositie voert tegen de regering van Juan Manuel Santos.

Maria Forero maakt in haar hoedanigheid als bondsbestuurder deel uit van het coördinatiecomité van het Colombiaanse actienetwerk rond vrijhandel Red Colombiana de Acción frente al Libre Comercio (RECALCA) dat kritisch stelling neemt t.a.v. het vrijhandelsakkoord tussen de EU en Colombia.

Hun bezoek wordt gecoördineerd door de Coalitie Eerlijke Handel en het Transnational Institute, ondersteund door Mensen met een Missie en FNV-Mondiaal.

De delegatie geeft een persconferentie op 14 april, in het gebouw van BBO, Plein 9 in Den Haag. Tijdstip: 14.00 – 15.00 uur.

Geplaatst in categorie:
Nieuws
Gepubliceerd op:

Related news

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuw onderzoek naar de macht van bedrijven.