Deze handleiding is bedoeld als hulpmiddel bij het inkopen van computers met gebruikmaking van duurzaamheidscriteria. Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar de arbeidsomstandigheden in de productieketens. Computers worden bijna uitsluitend in ontwikkelingslanden geproduceerd, waar arbeidsnormen en milieuwetgeving niet altijd worden nageleefd. Deze handleiding laat zien hoe inkopers duurzaamheidseisen kunnen formuleren, en zo een positieve bijdrage kunnen leveren aan de verduurzaming van de ICT sector. De gids is geschreven met als uitgangspunt de Europese aanbestedingsrichtlijnen, die gelden voor alle overheidsinkopen boven een drempelwaarde.

lees meer minder
publication cover - buy IT fair – Handleiding voor het duurzaam inkopen van computers
wilt u een donatie doen?