Direct naar inhoud

Belastingontduiking heeft hoge kosten

Nieuwe campagne tegen belastingparadijzen

Geplaatst in categorie:
Nieuws
Gepubliceerd op:

Uit recent onderzoek gepubliceerd door het Tax Justice Network blijkt dat 145 landen, die samen meer dan 98% van het wereldwijde BNP vertegenwoordigen, meer dan 3.100 miljard US dollar per jaar mislopen door belastingontduiking.

Uit een recent onderzoek gepubliceerd door het Tax Justice Network blijkt dat 145 landen, die samen meer dan 98% van het wereldwijde BNP vertegenwoordigen, meer dan 3.100 miljard US dollar per jaar mislopen door belastingontduiking.

Belastingontduiking in de ‘schaduweconomie’ kost de VS bijvoorbeeld maar liefst 523 miljard US dollar per jaar, wat overeenkomt met 15% van de totale uitgaven voor gezondheidszorg.

Belastingparadijzen vormen een belangrijk onderdeel van het probleem van belastingontduiking. Zo blijkt bij de start van de nieuwe publiekscampagne van het Tax Justice Network, Tackle Tax Havens(opens in new window) . Daarmee wordt aandacht gevraagd voor de belangrijke rol die jurisdicties met geheimhouding spelen in het corrumperen van de wereldwijde economie.

Belastinginning wordt een steeds belangrijker thema op de politieke en sociale agenda. Overal ter wereld zetten landen het mes in de overheidsuitgaven en verhogen belastingen op een wijze die vooral de armen en de middenklasse treft.

Het nieuwe onderzoek toont aan hoe belangrijk het is om belastingontduiking aan te pakken, evenals belastingparadijzen die rijke individuen en organisaties in staat stellen om geen bijdrage te hoeven leveren aan diensten waar zij wél direct van profiteren: de gezondheids- en onderwijssystemen die hun werknemers ondersteunen, de wegen waarover hun goederen naar markten worden vervoerd, de rechtbanken die zorgen dat hun contracten worden nageleefd of de politie die hun eigendommen beschermt.

Maar belastingparadijzen hebben niet alleen met belasting te maken: ze veroorzaken op allerlei fronten grote schade. De campagne tegen belastingparadijzen wil het publiek goede voorlichting geven over deze praktijken en de bijbehorende problemen en laten zien wat we ertegen kunnen doen.

Andere belangrijke bevindingen van het nieuwe rapport zijn bijvoorbeeld:

Citaten

John Christensen, directeur van het Tax Justice Network:
“Het aanpakken van belastingparadijzen is nodig om een eind te maken aan de cultuur van belastingontduiking. Belastingontduiking verzwakt de publieke financiën wereldwijd, maar de regeringen doen veel te weinig om een einde te maken aan deze kanker."

"Belastingparadijzen zijn verwikkeld in een economische oorlog tegen de belastingsystemen van soevereine landen. Onze schattingen laten zien wat de kosten hiervan zijn voor mensen, gemeten in de impact op gezondheidszorg."

Richard Murphy van Tax Research UK, die het onderzoek voor het Tax Justice Network uitvoerde:
“Nieuwe gegevens die de Wereldbank vorig jaar publiceerde, over de omvang van de schaduweconomieën, hebben ons geholpen bij het inschatten van het jaarlijkse verlies aan belastinginkomsten door criminele belastingontduiking. Deze bevindingen worden vertaald in een nieuwe politieke agenda in het publieke debat over de wereldwijde financiële crisis. Italië bijvoorbeeld verliest per jaar € 183 miljard door belastingontduiking. De huidige schuld van € 1900 miljard komt dus overeen met tien jaar belastingontduiking. Als er meer was gedaan om deze buitensporige belastingontduiking aan te pakken, dan zou er nu geen crisis zijn in Europa."

"Belastingparadijzen kunnen worden aangepakt met drie eenvoudige maatregelen. Ten eerste eisen we dat alle belastingparadijzen gegevens openbaar maken over de eigendomsstructuren van alle bedrijven en kartels die er zijn gevestigd, evenals de rekeningen van deze organisaties. Op de tweede plaats eisen we dat alle multinationale ondernemingen rekenschap afleggen van hun gebruik van belastingparadijzen. Tenslotte zijn we van mening dat alle belastingparadijzen jaarlijks informatie moeten uitwisselen over inkomsten in hun land van burgers van andere landen met de werkelijke woonplaats van deze mensen."

"Deze maatregelen zouden een definitief einde maken aan de geheimhouding van belastingparadijzen. Dat zou betekenen dat degenen die zich schuldig maken aan belastingmisdrijven geen plek meer hebben waar ze de inkomsten uit hun misdrijven kunnen verbergen. Er is niets dat een grotere bijdrage kan leveren aan het oplossen van de huidige wereldwijde financiële crisis."

Geplaatst in categorie:
Nieuws
Gepubliceerd op:

Related news

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuw onderzoek naar de macht van bedrijven.