Wel afdwingbare rechten voor buitenlandse investeerders, maar geen bindende plichten als het gaat om mensenrechten? Nederland moet kiezen voor mensenrechten in plaats van bedrijfsbelangen, vindt SOMO.

Dat betekent ook dat ons land constructief moet gaan deelnemen aan de onderhandelingen over een bindend VN-verdrag en deze onderhandelingen niet moet boycotten, zoals nu het geval is.

Bindend mensenrechtenverdrag

MenseBedrijfsleven en mensenrechtenn die het slachtoffer zijn van het handelen van internationale bedrijven, moeten deze bedrijven ook internationaal aansprakelijk kunnen stellen. Een bindend VN-verdrag over bedrijfsleven en mensenrechten is hiervoor het aangewezen instrument. Bedrijven zullen er met zo’n verdrag beter voor waken dat ze medeplichtig raken aan mensenrechtenschendingen in de gastlanden waar ze opereren.

Bedrijfsleven en mensenrechten: aan welke kant staat Nederland? (1343 downloads)

Een samenvatting van deze download is te vinden op ViceVersaOnline.nl.

Wil je meehelpen om Nederland terug te roepen naar de onderhandelingstafel? Teken dan het Earth Alarm van Milieudefensie.