Foto:Steffen Zahn

Om arbeidsuitbuiting in Polen, Bulgarije en Roemenië te voorkomen en aan te pakken, werkten zes organisaties de afgelopen jaren samen om de kennis over dit onderwerp te vergroten bij vakbonden, arbeidsorganisaties, anti-mensenhandel-ngos en ngos voor migrantenrechten. Het project ‘Right to Work’ wil arbeidsrechtenschendingen en uitbuiting, inclusief ernstige vormen als mensenhandel en dwangarbeid, helpen voorkomen.

De resultaten van het project zijn recent gepubliceerd in de publicatie ‘Rights at Work’ door La Strada International samen met La Strada Poland, de Association for Legal Intervention / SIP, Animus Association, AIDRom en FairWork. SOMO gaf input voor de publicatie.

Aandacht voor kwetsbaarheid

Ondanks verschillende migratiepatronen en economische situaties binnen de drie onderzochte landen, zijn er veel overeenkomsten in de knelpunten bij de aanpak van arbeidsuitbuiting in Polen, Bulgarije en Roemenië. Zo is er in alle drie de landen een hardnekkig gebrek aan bewustzijn bij relevante belanghebbenden, en een gebrek aan aandacht voor de kwetsbaarheid van arbeidsmigranten.

Bovendien zijn er in de praktijk veel problemen met de interpretatie en implementatie van bestaande wetgeving. In alle drie de landen is er behoefte aan structurele en systematische samenwerking tussen – en betrokkenheid van – relevante belanghebbenden, inclusief vakbonden.

Lees hier het rapport Rights at Work