Namens SOMO, TNI en BothENDS, verenigd in de FGG-coalitie

Voor een internationaal economisch systeem dat werkelijk bijdraagt aan duurzame economische ontwikkeling en een antwoord vormt op de prangende globale sociale en ecologische uitdagingen zijn nieuwe kaders en uitgangspunten noodzakelijk. In dit document hebben SOMO, TNI en BothENDS hiervoor een eerste aanzet gedaan. lees meer minder
publication cover - Aanbevelingen voor een duurzamer evenwichtiger en ontwikkelingsvriendelijker handelsbeleid
wilt u een donatie doen?