4 dollar bills on the washing line with a green pasture in the backgroundFoto:TaxRebate.org.uk

De praktijken van de banken, private equity fondsen, verzekeraars en andere financiële actoren zijn ongrijpbaar en ingewikkeld. Tegelijkertijd is hun invloed op de wereldeconomie en het leven van mensen enorm, niet alleen in tijden van crisis.

Werkeloosheid, armoede, de huizenmarkt en zelfs klimaatverandering worden beïnvloed door de financiële sector en de manier waarop die functioneert en wordt gereguleerd. Goed toezicht op deze sector ontbreekt. Regelgeving vanuit nationale en internationale overheidsinstellingen is te voorzichtig en de sector is niet transparant. Dit zorgt voor onnodige en onverantwoorde risico’s.

SOMO onderzoekt hoe de financiële sector werkt en analyseert de sociale en milieu-effecten van financiële praktijken en –regelgeving. Ook bekijken we de manier waarop beslissingen voor en door de sector worden genomen.

We pleiten voor een nieuw financieel systeem dat is niet alleen financieel stabiel, maar ook rechtvaardig, sociaal en ecologisch duurzaam is.

lees meer minder
het grotere verhaal

Economic Justice

Het huidige economische systeem is een systeem dat gedreven wordt door aandeelhouderswaarde en de belangen van grote bedrijven en investeerders: hun winsten worden gemaximaliseerd, vaak ongeacht de maatschappelijke kosten en de gevolgen voor onze leefomgeving. Onze geglobaliseerde wereld biedt geen eerlijk, duurzaam speelveld, waardoor  bedrijven verwikkeld zijn in een ‘race to the bottom’.

SOMO streeft naar een eerlijk economisch systeem, waarin bedrijven en investeerders bijdragen aan de financiering van publieke goederen en diensten en waarin overheden en instellingen goede ‘checks and balances’ implementeren die het sociaal en ecologisch belang dienen.

Private winst, publieke kosten

SOMO’s onderzoek laat zien hoe de verschillende economische en financiële systemen ongelijkheid in stand houden. En hoe deze systemen de ongelijke machtsverdeling tussen private sector en publieke sector versterken. Door belastingontwijking. Door handels- en investeringsverdragen die bedrijven de macht geven om overheden aan te klagen wegens verstandig nieuw beleid. Door een vluchtig financieel systeem dat in toenemende mate is losgezongen van de reële economie. Burgers betalen de prijs voor dit systeem van ‘private winsten en publieke kosten’.

We besteden bij ons onderzoek bijzondere aandacht aan de gevolgen voor lage-inkomenslanden. Wat is de impact van het economisch beleid van Nederland en de EU op duurzame ontwikkeling en mensenrechten?

Economische verandering

Samen met partners in Nederland, in Europa en in de rest van de wereld, willen we het huidige economische stelsel veranderen naar een systeem dat het maatschappelijk belang dient en zorgt voor een gelijke verdeling van middelen. Wij willen dat mensen zelf de controle hebben over hun economische leven, door middel van democratische processen met adequate ‘checks and balances’.

lees meer
Updates in dit dossier