Straight to content

Globalisering en gender: privatisering en liberalisering van handel in diensten onder GATS

Posted in category:
Publication
Written by:
Written by: M. Vander Stichele
Published on:

Het neo-liberale denken heeft in het overheidsbeleid en de politiek een belangrijke rol gespeeld de laatste tien tot vijftien jaar. Dat gebeurde zowel in de landen van de Europese Unie (EU), als in ontwikkelingslanden die voorwaarden opgelegd kregen bij het verstrekken van leningen door de Wereldbank en het IMF. Een belangrijk gevolg was dat de overheidsbudgetten werden beperkt, ook voor publieke diensten, en dat publieke diensten werden geprivatiseerd b.v. telefoon, elektriciteit. In onderstaand rapport worden de gevolgen van deze privatisering en liberalisering onderzocht.

Do you need more information?

Partners

  • SOMO

Posted in category:
Publication
Written by:
Written by: M. Vander Stichele
Published on:

Related content

Don't want to miss anything?

Sign up for our newsletter and always stay up to date on information and analysis on corporate power issues.