SOMO heeft een kort onderzoek verricht naar samenwerkingsverbanden tussen maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) in de internationale context. Doel van de inventarisatie is om bestaande ervaringen in kaart te brengen. Het onderhavige rapport dient als startnotitie voor het NIDO-programma “Duurzaam ondernemen in internationale context”, dat in 2003 van start gaat

read more less
would you like to make a donation?