Direct naar inhoud

Kwetsbare werknemers

Wereldwijd is er een grote groep ‘kwetsbare werknemers’. Dit zijn mensen die onder slechte arbeidsomstandigheden werken, geen baangarantie of sociale bescherming genieten en wiens rechten met voeten worden getreden. Flexibele, informele en seizoensgebonden arbeid zijn gemeengoed geworden in sectoren als de landbouw-, electronica- en kledingindustrie. Bepaalde groepen werknemers - arbeidsmigranten, inheemse volkeren, kinderen en vrouwen - lijden hier het meeste onder. We laten zien welkerol bedrijven spelen bij het onstaan en in standhouden van kwetsbare werknemers en uitbuiting in verschillende sectoren. We richten ons op kinderarbeid, arbeidsmigranten, genderdiscriminatie en mensenhandel. We dringen aan op de verbetering van arbeidscontacten, ketenaansprakelijkheid voor bedrijven en het waarborgen van arbeidsrechten voor alle werknemers door overheden.

Overzicht van artikelen

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuw onderzoek naar de macht van bedrijven.