Foto:SOMO
We willen de strategieën die bedrijven wereldwijd gebruiken om hun verantwoordelijk voor mensenrechtenschendingen te ontlopen, blootleggen. Ook willen we de tegenstrategieën van het maatschappelijk middenveld versterken. Waaronder directe dialoog, gebruik van juridische en niet-gerechtelijke klachtenmechanismen, publiekscampagnes, geweldloos verzet en de-investering.