Lady Justice on the Old Bailey in LondonFoto:Onbekend
Bedrijven hebben de verantwoordelijkheid om daar waar ze actief zijn, mensenrechten te respecteren. Toch komen schendingen van mensenrechten door bedrijven maar al te vaak voor. Voor slachtoffers, waar ook ter wereld, is het vaak moeilijk om op te komen voor hun rechten en compensatie te krijgen. Hoewel overheden de plicht hebben om er voor te zorgen dat bedrijven mensenrechten respecteren, kunnen bedrijven vaak toch ongestraft opereren. Bindende regels en goede klachtenprocedures SOMO probeert het gat dat overheden laten vallen te dichten en pleit voor duidelijke en bindende aansprakelijkheid voor bedrijven, met goede klachtenprocedures voor slachtoffers. Hiervoor gebruiken we ook bestaande richtlijnen, zoals de Guiding Principles on Business and Human Rights van de Verenigde Naties en de richtlijnen voor multinationale ondernemingen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) . Met deze richtlijnen spreken we multinationals aan op hun verantwoordelijkheden op het gebied van mensenrechten, arbeidsrechten en milieu. Tegelijkertijd proberen we de richtlijnen te verbeteren, door deel te nemen aan beleidsdiscussies op het niveau van de Verenigde Naties en de OESO. Hulp bij het indienen van klachten We zijn gespecialiseerd in het gebruik van niet-juridische klachtenprocedures om mensenrechtenschendingen, milieuvervuiling en sociale misstanden aan te pakken. Slachtoffers hebben in hun land vaak te maken met een zwak bestuur, onvoldoende wettelijke kaders en een slechte handhaving van wetgeving en rechterlijke uitspraken. In deze context bieden niet-juridische klachtenprocedures een mogelijkheid om tot een oplossing te komen. Dit geldt vooral voor mensen in fragiele staten waar de rechtsstaat vaak afwezig is. Wij ondersteunen daarom arbeiders, gemeenschappen, individuele burgers en maatschappelijke organisaties bij het indienen van klachten met behulp van de mechanismen van de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen en internationale financiële instellingen. Hiervoor ontwikkelden we een speciale website. Verder wenden we onze ervaring en onderzoeksexpertise aan om deze klachtenmechanismen beter toegankelijk, effectiever en consequenter te maken.