Lobby en belangenbehartiging zijn belangrijk onderdelen van SOMO’s veranderingsstrategie om te komen tot sociale, economische en ecologische duurzaamheid.

Meestal lobbyen we samen met relevante netwerken of maatschappelijke organisaties. In sommige gevallen is het nodig om dat alleen te doen. Op deze manier kunnen we de beleidsaanbevelingen die we doen in onze rapporten realiseren en concrete resultaten behalen. Dit doen we op de volgende manieren:

  1. Lobby op basis van onderzoek – Onderzoekers en medewerkers lobbyen zelf en alleen op basis van hun onderzoek en expertise. Hun legitimiteit zit in hun solide kennis, opgedaan door onderzoek, en de nauwe samenwerking met diverse doelgroepen zoals vertegenwoordigers van lokale gemeenschappen, fabrieksarbeiders en andere partners wereldwijd.
  2. Versterken van capaciteit – SOMO streeft ernaar om de lobbycapaciteit van maatschappelijke organisaties van over de hele wereld te versterken. We doen dit door het organiseren van trainingen en door het integreren van lobby en onderzoek.
  3. Als vertegenwoordiger van netwerken – SOMO heeft networkcoördinatoren in dienst. Deze coördinatoren treden op als vertegenwoordigers van hun netwerk richting politieke besluitvormers. Ze worden aangestuurd door de leden van hun netwerk.

Verantwoording en transparantie

SOMO is een onafhankelijke organisatie. Onze lobbyactiviteiten zijn gericht op onderwerpen die een maatschappelijke relevantie hebben. Om verantwoording af te leggen over deze activiteiten passen we onze eigen gedragcode toe. Transparantie is daarvan een belangrijk onderdeel. Daarom publiceren we al onze lobbydocumenten op onze website.

Lobby en de invloed van bedrijven

Mensen hebben het recht om te weten op basis van welke informatie en welke invloeden beleid tot stand komt. Transparantie is daarom essentieel. Om die reden is SOMO transparant over haar eigen lobby-activiteiten. Ook doet SOMO onderzoek naar de lobby-activiteiten van bedrijven. We onderzoeken de invloed die bedrijven hebben op de totstandkoming van overheidsbeleid. Ook analyseren we de mechanismen die ervoor zorgen dat bij de ontwikkeling van beleid, bedrijfsbelangen boven sociale- en milieubelangen worden geplaatst.

Naast transparantie, wil SOMO democratische besluitvorming promoten waarbij economische rechtvaardigheid en mensenrechten prevaleren boven financiële belangen van multinationals. Dit doen we ondermeer via ons werk voor het MVO-platform. Om tegenwicht te bieden aan de invloed van het bedrijfsleven op beleid, is SOMO – samen andere maatschappelijk organisaties- daarnaast ook het LobbyWatch Netwerk gestart. Dit netwerk probeert lobbytransparantie en democratische besluitvorming te bevorderen.