Het grootste deel van SOMO’s inkomsten komt van overheden en particuliere fondsen. We ontvangen ook subsidies en lidmaatschapscontributies voor de netwerken (MVO Platform, GoodElectronics, en OECD Watch) die we coördineren.

We zijn erkentelijk voor de financiële steun die we krijgen van:

  • De Europese Commissie
  • Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken
  • Diverse ontwikkelingsorganisaties en fondsen

SOMO neemt ook deel aan twee strategische partnerschappen met het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken: Fair, Green and Global en een alliantie met Oxfam-Novib.

Een klein deel van ons inkomen komt uit opdrachten voor onderzoek en andere diensten, die we verlenen aan niet-commerciele partijen zoals maatschappelijke en publieke organisaties. Bekijk onze klanten. Hierover heffen we BTW.

SOMO accepteert geen subsidie of andere inkomsten van bedrijven of bedrijfsfondsen.

SOMO income 2016

Lees meer over onze recente inkomsten in ons jaarverslag.