Het grootste deel van SOMO’s inkomsten komt van overheden en particuliere fondsen. We ontvangen ook subsidies en lidmaatschapscontributies voor de netwerken (MVO Platform, GoodElectronics, Tax Justice Nederland, Lobbywatch en OECD Watch) die we coördineren.

We zijn erkentelijk voor de financiële steun die we krijgen van:

  • De Europese Commissie
  • Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken
  • Open Society Foundation
  • Sigrid Rausing Trust
  • Diverse ontwikkelingsorganisaties en fondsen zoals Wellspring Philanthropic Fund, Freedom Fund en Stichting Media en Democratie.

SOMO neemt ook deel aan twee strategische partnerschappen met het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken: Fair, Green and Global en een alliantie met Oxfam-Novib.

Een klein deel van ons inkomen komt uit opdrachten voor onderzoek en andere diensten, die we verlenen aan niet-commerciele partijen zoals maatschappelijke en publieke organisaties. Bekijk onze klanten.

SOMO accepteert geen subsidie of andere inkomsten van bedrijven of bedrijfsfondsen.

SOMO Inkomsten 2020

Lees meer over onze recente inkomsten in ons jaarverslag.