Het grootste deel van SOMO’s inkomsten komt van overheden en particuliere fondsen. We ontvangen ook subsidies en lidmaatschapscontributies voor de netwerken (MVO Platform, GoodElectronics, Tax Justice Nederland, Lobbywatch en OECD Watch) die we coördineren.

We zijn erkentelijk voor de financiële steun die we krijgen van:

  • Adessium
  • De Europese Commissie
  • Ford Foundation
  • Het Finse ministerie van Buitenlandse Zaken
  • Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken
  • Diverse ontwikkelingsorganisaties en fondsen zoals Civitates, CLUA, Freedom Fund en National Endowment for Democracy

SOMO neemt ook deel aan twee strategische partnerschappen met het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken: Fair, Green and Global en een alliantie met Oxfam-Novib.

Een klein deel van ons inkomen komt uit opdrachten voor onderzoek en andere diensten, die we verlenen aan niet-commerciele partijen zoals maatschappelijke en publieke organisaties. Bekijk onze klanten.

SOMO accepteert geen subsidie van financiers wiens  missie, visie of waarden in strijd zijn met die van SOMO. Om onafhankelijk onderzoek naar multinationals te waarborgen, nemen we geen geld aan van:

  • Bedrijven, commerciële ondernemingen, of ontwikkelingsbanken
  • Financiers die als doel hebben (al dan niet expliciet) om de reputatie van een bedrijf/ commerciële onderneming te versterken (‘green washing’)

Lees meer over onze recente inkomsten in ons jaarverslag.