TTIP protestFoto:Young FoEE

Sinds 2013 zijn de Europese Unie en de Verenigde Staten in onderhandeling over het ‘Transatlantic Trade and Investment Partnership’, beter bekend als TTIP. TTIP is het grootste bilaterale handelsverdrag waarover de EU ooit heeft onderhandeld. Samen met andere ego’s uit Nederland en Europa onderzoekt SOMO de potentiële impact van TTIP op de Nederlandse economie, het gebrek aan transparantie en democratie in de onderhandelingen en de invloed van multinationals op de politieke besluitvorming.

De aandacht gaat vooral uit naar de bedreiging die TTIP vormt voor onze democratie en rechtstaat. Een van de kernproblemen is het zogenaamde Investor-State Dispute Settlement (ISDS) mechanisme. Dit mechanisme stelt buitenlandse investeerders in staat om schadeclaims in te dienen als overheden maatregels in het publieke belangen nemen die mogelijk gevolgen hebben voor hun winsten.

lees meer minder
het grotere verhaal

Economic Justice

Het huidige economische systeem is een systeem dat gedreven wordt door aandeelhouderswaarde en de belangen van grote bedrijven en investeerders: hun winsten worden gemaximaliseerd, vaak ongeacht de maatschappelijke kosten en de gevolgen voor onze leefomgeving. Onze geglobaliseerde wereld biedt geen eerlijk, duurzaam speelveld, waardoor  bedrijven verwikkeld zijn in een ‘race to the bottom’.

SOMO streeft naar een eerlijk economisch systeem, waarin bedrijven en investeerders bijdragen aan de financiering van publieke goederen en diensten en waarin overheden en instellingen goede ‘checks and balances’ implementeren die het sociaal en ecologisch belang dienen.

Private winst, publieke kosten

SOMO’s onderzoek laat zien hoe de verschillende economische en financiële systemen ongelijkheid in stand houden. En hoe deze systemen de ongelijke machtsverdeling tussen private sector en publieke sector versterken. Door belastingontwijking. Door handels- en investeringsverdragen die bedrijven de macht geven om overheden aan te klagen wegens verstandig nieuw beleid. Door een vluchtig financieel systeem dat in toenemende mate is losgezongen van de reële economie. Burgers betalen de prijs voor dit systeem van ‘private winsten en publieke kosten’.

We besteden bij ons onderzoek bijzondere aandacht aan de gevolgen voor lage-inkomenslanden. Wat is de impact van het economisch beleid van Nederland en de EU op duurzame ontwikkeling en mensenrechten?

Economische verandering

Samen met partners in Nederland, in Europa en in de rest van de wereld, willen we het huidige economische stelsel veranderen naar een systeem dat het maatschappelijk belang dient en zorgt voor een gelijke verdeling van middelen. Wij willen dat mensen zelf de controle hebben over hun economische leven, door middel van democratische processen met adequate ‘checks and balances’.

lees meer
Updates in dit dossier