Members of the Sudanese Army in Jawa village, in East Jebel Marra (South Darfur), 9 kilometers West Deribat. The area is controled by the Government Forces but most of the population fled some days ago due to the clashes.Foto:Albert Gonzalez Farran / UNAMID

Wanneer multinationals in conflictgebieden opereren, kunnen ze zowel door middel van hun eigen activiteiten als door middel van zakelijke transacties betrokken raken bij het conflict. Bedrijven profiteren of dragen hierdoor al dan niet bewust bij aan conflicten.

Terwijl ze ook juist een positieve, pacificerende invloed kunnen hebben op conflicten als ze op een verantwoorde en sensitieve manier opereren.

Samen met lokale partners toont SOMO de gevolgen van activiteiten van bedrijven in conflictgebieden. We pleiten voor de invoering van regelgeving, bijvoorbeeld de Due Diligence richtlijnen van de OESO die speciaal voor conflictgebieden zijn opgesteld om mensenrechtenschendingen en schade aan het milieu te voorkomen.

SOMO ondersteunt lokale organisaties en gemeenschappen in conflictgebieden. We helpen ze bij het maken van kritische analyses van de impact van activiteiten van bedrijven. We ondersteunen ze als ze bedrijven ter verantwoording willen roepen van voor de gevolgen hun activiteiten. Daarnaast onderzoeken we bedrijfsstrategieën en de rol van investeerders. We bestuderen de voordelen die aan bedrijven worden gegeven door landen in conflictgebieden die buitenlandse investeerders willen aantrekken. Ten slotte stimuleren we overheden om wetgeving in te voeren en te handhaven die het algemeen belang boven de belangen van de buitenlandse investeerders stelt.

lees meer minder
het grotere verhaal

Natural Resources

lees meer
Updates in dit dossier