Foto:SOMO

Mind the Gap‘ is een vierjarig project, gecoördineerd door SOMO, waaraan maatschappelijke organisaties van over de hele wereld meedoen. Doel is om het respect voor mensenrechten te vergroten en slachtoffers van bedrijfsgerelateerde mensenrechtenschendingen effectieve toegang tot gerechtigheid te geven.

lees meer minder
het grotere verhaal

Schadelijke bedrijfsstrategieën tegengaan

We willen de strategieën die bedrijven wereldwijd gebruiken om hun verantwoordelijk voor mensenrechtenschendingen te ontlopen, blootleggen. Ook willen we de tegenstrategieën van het maatschappelijk middenveld versterken. Waaronder directe dialoog, gebruik van juridische en niet-gerechtelijke klachtenmechanismen, publiekscampagnes, geweldloos verzet en de-investering.

lees meer
Updates in dit dossier