Foto:E. Dronkert CC BY 2.0

Mensen hebben het recht om te weten op basis van welke informatie en welke invloeden beleid tot stand komt. Transparantie is daarom essentieel. Om die reden doet SOMO onderzoek naar de lobby-activiteiten van bedrijven en is SOMO lid van LobbyWatch.

We onderzoeken de invloed die bedrijven hebben op de totstandkoming van overheidsbeleid. Ook analyseren we de mechanismen die ervoor zorgen dat bij de ontwikkeling van beleid, bedrijfsbelangen boven sociale- en milieubelangen worden geplaatst.

Daarnaast is SOMO samen met andere maatschappelijk organisaties het netwerk LobbyWatch gestart. Dit netwerk probeert lobbytransparantie en democratische besluitvorming te bevorderen. SOMO is ook transparant over haar eigen lobbyactiviteiten.

lees meer minder
het grotere verhaal

Economic Justice

lees meer
Updates in dit dossier