Andrea Mulinda, Bujumba village farms two acres of cassava, sweet potatoes, bananas, yams and passion fruit. He has three children, plus grand children. Three generations of Andrea's family have worked and lived off the land. He has titles to the land and had been tempted to lease the land, however, after he found that the land would be sterile after producing palm he decided to continue farming for food. He wants to protect his land and pass it on to future generations.Foto:Friends of the Earth International

Wereldwijd worstelen lokale gemeenschappen met hun landrechten als multinationals, private investeerders of overheden zich grote stukken land proberen toe te eigenen. Bij landroof worden belangrijke mensenrechten geschonden: het recht op land en voedsel, het recht op inspraak, maar ook rechten van inheemse volkeren.

SOMO ondersteunt deze gemeenschappen. We onderzoeken activiteiten en het beleid van bedrijven en financiers die betrokken zijn bij specifieke gevallen van grootschalige landroof.

We helpen partners om op lokaal, regionaal en nationaal niveau regeringen, bedrijven en multistakeholder initiatieven aan te spreken zowel op hun beleid als op de praktijk. Hierbij is het garanderen van de volledige uitvoering van de internationale rechtsbeginsel van Free, Prior en Informed Consent (FPIC) een belangrijk doel.

lees meer minder
het grotere verhaal

Natural Resources

lees meer
Updates in dit dossier