Assembly line at the G.Tech Technology Factory, Zhuhai, ChinaFoto:Chris

Wereldwijd is er een grote groep ‘kwetsbare werknemers’. Dit zijn mensen die onder slechte arbeidsomstandigheden werken, geen baangarantie of sociale bescherming genieten en wiens rechten met voeten worden getreden. Flexibele, informele en seizoensgebonden arbeid zijn gemeengoed geworden in sectoren als de landbouw-, electronica- en kledingindustrie.

Bepaalde groepen werknemers – arbeidsmigranten, inheemse volkeren, kinderen en vrouwen – lijden hier het meeste onder.

We laten zien welkerol bedrijven spelen bij het onstaan en in standhouden van kwetsbare werknemers en uitbuiting in verschillende sectoren. We richten ons op kinderarbeid, arbeidsmigranten, genderdiscriminatie en mensenhandel. We dringen aan op de verbetering van arbeidscontacten, ketenaansprakelijkheid voor bedrijven en het waarborgen van arbeidsrechten voor alle werknemers door overheden.

lees meer minder
het grotere verhaal

Sustainable Supply Chains

Veel van de problemen waar mensen in ontwikkelingslanden mee kampen, worden (indirect) veroorzaakt door het beleid en de uitvoering hiervan van multinationals aan het eind van productieketens.

Dit is bijvoorbeeld het geval in de kledingindustrie, de elektronicasector, de voedselproductie en de farmaceutische industrie.

Slechte arbeidsomstandigheden en onduurzame praktijken

Mensen in deze sectoren werken regelmatig onder onmenselijke en gevaarlijke omstandigheden: lange werkdagen, lage lonen en onzekere werkrelaties zijn eerder regel dan uitzondering. Mensenrechten en milieustandaarden worden vaak niet gerespecteerd. Ook werken er in deze sectoren veel kwetsbare groepen: migranten, jongeren en vrouwen.

Bindende regelgeving en verbeteringen in de praktijk

Samen met vakbonden en andere maatschappelijk organisaties, komt SOMO op voor de bescherming van de rechten van arbeiders, lokale gemeenschappen en mensen in de hele productieketen. We zetten ons in voor regelgeving en veranderingen die tot fatsoenlijke arbeidsomstandigheden en duurzaamheid leiden, zoals juridisch bindende regelgeving voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. In onze visie spelen werknemers een leidende rol bij het monitoren en verbeteren van arbeidsomstandigheden op de werkvloer. Ook ondersteunen we (semi-) publieke instellingen bij het verduurzamen van hun aankopen en aanbestedingen, omdat zij als grootverbruiker een aanzienlijke invloed op productieketens hebben.

lees meer
Updates in dit dossier