Thessaloniki, Greece. 23rd November 2014 -- Residents of Chalkidiki villages march towards the gold mines area and gold mining facilities belonging to the Greek company Hellas Gold, a subsidiary of the Canadian company, Eldorado. -- Residents of Chalkidiki villages peninsula, clashed with police during a demonstration against the operation of gold mines in the nearby area of Skouries. Residents reacted against a possible environmental disaster caused by the gold mining project.

De grondstof winnende industrie verdient enorme hoeveelheden geld met haar activiteiten. Helaas deelt de lokale bevolking in de gebieden waar deze bedrijven opereren maar zelden mee in de winst. Integendeel, mijnbouw en andere grondstofwinnende activiteiten hebben vaak desastreuze gevolgen voor mens en milieu.

De winning gaat vaak samen met gewapende conflicten, corruptie, gedwongen verhuizingen, vernietiging van ecosystemen en uitputting of vergiftiging van watervoorraden.

SOMO onderzoekt de grondstoffensector, analyseert activiteiten van bedrijven in het licht van de wereldwijde productieketen en legt verbanden naar de elektronica- en energiesector.
Daarnaast ondersteunen we organisaties die opkomen voor duurzame ontwikkeling, arbeidsrechten en de belangen van lokale gemeenschappen.

We oefenen druk uit op bedrijven om zich aan internationale regelgeving te houden en om voorzichtig te opereren in conflictgebieden. We vragen bedrijven ook om de lokale bevolking te betrekken bij besluitvormingsprocessen over land en het gebruik van natuurlijke hulpbronnen.

lees meer minder
het grotere verhaal

Natural Resources

Veel van de armste landen ter wereld zijn rijk aan natuurlijke hulpbronnen. Helaas profiteert de bevolking hier niet van: door gebrek aan democratische controle worden deze grondstoffen op roekeloze wijze geëxploiteerd. Dit schaadt lokale gemeenschappen en ecosystemen en vergroot de kloof tussen arm en rijk.

Onderzoek en bewustwording

SOMO onderzoekt bedrijven en hun financiers in de landbouw-, energie- en mijnbouwsector. We bestuderen zowel de complexe verbanden tussen deze sectoren, als de milieuproblemen en sociale misstanden die ze veroorzaken, zoals schendingen van mensenrechten en gewapende conflicten.

Samen met partners, onderzoeken we de activiteiten en het beleid van de bedrijven en de financiers die betrokken zijn bij grootschalige landroof en schadelijke energie- en infrastructuurprojecten. We richten onze aandacht vooral op multinationals in conflictgebieden. We willen hen bewust maken van hun rol en hun verantwoordelijkheden en hen bewegen zich conflictgevoelig te gedragen.

Democratische controle over natuurlijke hulpbronnen

SOMO pleit voor een transparante en democratische controle over natuurlijke hulpbronnen. Op die manier worden bronnen duurzamer beheerd. We ondersteunen lokale gemeenschappen in het opeisen en verdedigen van hun landrechten en om mee te kunnen beslissen over projecten op hun land ook wel bekend als Free, Prior and Informed Consent (FPIC).

Met ons onderzoek werken we aan de overgang naar een democratische energievoorziening, gebaseerd op duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen.

lees meer
Updates in dit dossier