Foto:EU - Pietro Naj-Oleari

De financiële sector speelt een belangrijke rol in het functioneren van de economie en maatschappij overal ter wereld. SOMO doet onderzoek naar de manier waarop banken, verzekeraars en andere financiële conglomeraten invloed hebben op het leven van mensen, armoede en duurzame ontwikkeling, met speciale aandacht voor ontwikkelingslanden.

Niet alleen de private financiële bedrijven worden onder de loep genomen, maar ook de manier waarop de financiële sector internationaal wordt gereguleerd en geliberaliseerd op internationaal, Europees of nationaal niveau.

We maken duidelijk hoe internationaal overheidsbeleid en private initiatieven in deze sector al dan niet leiden tot duurzame ontwikkeling.

Daarnaast publiceert SOMO in samenwerking met de Duitse NGO WEED een tweemaandelijkse nieuwsbrief om NGO’s, de politiek en academici op de hoogte te houden van beleidsprocessen rondom financiële hervorming.

lees meer minder
het grotere verhaal

Economic Justice

Het huidige economische systeem is een systeem dat gedreven wordt door aandeelhouderswaarde en de belangen van grote bedrijven en investeerders: hun winsten worden gemaximaliseerd, vaak ongeacht de maatschappelijke kosten en de gevolgen voor onze leefomgeving. Onze geglobaliseerde wereld biedt geen eerlijk, duurzaam speelveld, waardoor  bedrijven verwikkeld zijn in een ‘race to the bottom’.

SOMO streeft naar een eerlijk economisch systeem, waarin bedrijven en investeerders bijdragen aan de financiering van publieke goederen en diensten en waarin overheden en instellingen goede ‘checks and balances’ implementeren die het sociaal en ecologisch belang dienen.

Private winst, publieke kosten

SOMO’s onderzoek laat zien hoe de verschillende economische en financiële systemen ongelijkheid in stand houden. En hoe deze systemen de ongelijke machtsverdeling tussen private sector en publieke sector versterken. Door belastingontwijking. Door handels- en investeringsverdragen die bedrijven de macht geven om overheden aan te klagen wegens verstandig nieuw beleid. Door een vluchtig financieel systeem dat in toenemende mate is losgezongen van de reële economie. Burgers betalen de prijs voor dit systeem van ‘private winsten en publieke kosten’.

We besteden bij ons onderzoek bijzondere aandacht aan de gevolgen voor lage-inkomenslanden. Wat is de impact van het economisch beleid van Nederland en de EU op duurzame ontwikkeling en mensenrechten?

Economische verandering

Samen met partners in Nederland, in Europa en in de rest van de wereld, willen we het huidige economische stelsel veranderen naar een systeem dat het maatschappelijk belang dient en zorgt voor een gelijke verdeling van middelen. Wij willen dat mensen zelf de controle hebben over hun economische leven, door middel van democratische processen met adequate ‘checks and balances’.

lees meer
Updates in dit dossier