Foto:Chris Potter - www.stockmonkeys.com

De totale controle die de farmaceutische industrie heeft op de ontwikkeling van medicijnen is problematisch en onhoudbaar. Te vaak stellen farmaceutische bedrijven hun winstdoelstellingen boven die van het publieke gezondheidsbelang en boven standaarden voor fatsoenlijk ondernemen.

Dit zorgt ervoor dat mensen die het nodig hebben, geen toegang krijgen tot medicijnen. Het leidt tot schadelijke en onethische onderzoekpraktijken. En tot onverantwoordelijke marketing.

SOMO onderzoekt het beleid en de praktijk van de ontwikkeling van medicijnen door de farmaceutische industrie. We hebben speciale aandacht voor klinische studies (medicijntesten en experimentele behandelingen) in ontwikkelingslanden. Klinische studies worden vaak uitgevoerd op kwetsbare mensen in landen met lage inkomens, waardoor het maar zeer de vraag is of deze ethisch verantwoord zijn.

We dringen er bij de farmaceutische bedrijven op aan om zich te houden aan de richtlijnen van de Verenigde Naties op het gebied van klinische studies en toegang tot medicijnen na klinische studie.

lees meer minder
het grotere verhaal

Sustainable Supply Chains

Veel van de problemen waar mensen in ontwikkelingslanden mee kampen, worden (indirect) veroorzaakt door het beleid en de uitvoering hiervan van multinationals aan het eind van productieketens.

Dit is bijvoorbeeld het geval in de kledingindustrie, de elektronicasector, de voedselproductie en de farmaceutische industrie.

Slechte arbeidsomstandigheden en onduurzame praktijken

Mensen in deze sectoren werken regelmatig onder onmenselijke en gevaarlijke omstandigheden: lange werkdagen, lage lonen en onzekere werkrelaties zijn eerder regel dan uitzondering. Mensenrechten en milieustandaarden worden vaak niet gerespecteerd. Ook werken er in deze sectoren veel kwetsbare groepen: migranten, jongeren en vrouwen.

Bindende regelgeving en verbeteringen in de praktijk

Samen met vakbonden en andere maatschappelijk organisaties, komt SOMO op voor de bescherming van de rechten van arbeiders, lokale gemeenschappen en mensen in de hele productieketen. We zetten ons in voor regelgeving en veranderingen die tot fatsoenlijke arbeidsomstandigheden en duurzaamheid leiden, zoals juridisch bindende regelgeving voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. In onze visie spelen werknemers een leidende rol bij het monitoren en verbeteren van arbeidsomstandigheden op de werkvloer. Ook ondersteunen we (semi-) publieke instellingen bij het verduurzamen van hun aankopen en aanbestedingen, omdat zij als grootverbruiker een aanzienlijke invloed op productieketens hebben.

lees meer
Updates in dit dossier