ASMI

Elektronica speelt een belangrijke rol in ons dagelijks leven. De sector heeft de afgelopen decennia mondiale proporties aangenomen. De negatieve gevolgen van de sector spelen hierdoor ook wereldwijd: Kinderarbeid bij de grondstoffenwinning voor onderdelen, extreem lange werkdagen, vakbonden die worden gedwarsboomd, onverantwoord gebruik van giftige stoffen.

Met onze kennis over bedrijvenonderzoek en ketenaansprakelijkheid, proberen we de omstandigheden in de elektronica-industrie te verbeteren. We doen onderzoek, maar faciliteren ook de samenwerking tussen verschillende maarschappelijke organisaties. Bijvoorbeeld door het hosten van het GoodElectronics-netwerk, een internationaal netwerk van vakbonden, NGO’s, activisten en onderzoekers die een bijdrage willen aan respect voor mensenrechten en duurzaamheid in de wereldwijde elektronica-industrie.

We helpen ook bij het ontwikkelen van initiatieven die tot een oplossing van de problemen in de elekronicasector kunnen leiden. Daarom waren we éen van de initiatiefnemers van Electronics Watch, een onafhankelijke monitoringsorganisatie die naleving van werknemersrechten in de wereldwijde elektronica-industrie nastreeft door middel van maatschappelijk verantwoorde overheidsinkoop in Europa.

lees meer minder
het grotere verhaal

Sustainable Supply Chains

Veel van de problemen waar mensen in ontwikkelingslanden mee kampen, worden (indirect) veroorzaakt door het beleid en de uitvoering hiervan van multinationals aan het eind van productieketens.

Dit is bijvoorbeeld het geval in de kledingindustrie, de elektronicasector, de voedselproductie en de farmaceutische industrie.

Slechte arbeidsomstandigheden en onduurzame praktijken

Mensen in deze sectoren werken regelmatig onder onmenselijke en gevaarlijke omstandigheden: lange werkdagen, lage lonen en onzekere werkrelaties zijn eerder regel dan uitzondering. Mensenrechten en milieustandaarden worden vaak niet gerespecteerd. Ook werken er in deze sectoren veel kwetsbare groepen: migranten, jongeren en vrouwen.

Bindende regelgeving en verbeteringen in de praktijk

Samen met vakbonden en andere maatschappelijk organisaties, komt SOMO op voor de bescherming van de rechten van arbeiders, lokale gemeenschappen en mensen in de hele productieketen. We zetten ons in voor regelgeving en veranderingen die tot fatsoenlijke arbeidsomstandigheden en duurzaamheid leiden, zoals juridisch bindende regelgeving voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. In onze visie spelen werknemers een leidende rol bij het monitoren en verbeteren van arbeidsomstandigheden op de werkvloer. Ook ondersteunen we (semi-) publieke instellingen bij het verduurzamen van hun aankopen en aanbestedingen, omdat zij als grootverbruiker een aanzienlijke invloed op productieketens hebben.

lees meer
Updates in dit dossier