Green shopping carts in front of a mall in Forcalquier, Haute Provence, FranceFoto:Martin

De publieke sector speelt een belangrijke rol bij de vraag naar duurzame en eerlijk geproduceerde producten. Als grootverbruiker en inkoper van een breed scala aan producten kan zij een aanzienlijke bijdrage leveren aan structurele verbeteringen op het gebied van mensenrechten en milieu in diverse sectoren, zoals de elektronica, kleding en textielindustrie en landbouw.

SOMO pleit voor de invoering van een duurzaam en sociaal aanbestedingsbeleid van de publieke sector. We onderzoeken de uitvoering van dit beleid, en documenteren goede voorbeelden. Ook adviseren we publieke instellingen in Nederland bij het operationaliseren van duurzaam inkopen.

SOMO is medeoprichter en bestuurslid van Electronics Watch, een onafhankelijke monitoringorganisatie die naleving van werknemersrechten in de wereldwijde elektronica-industrie nastreeft door middel van maatschappelijk verantwoorde inkoop door overheden, universiteiten en ziekenhuizen in heel Europa.

lees meer minder
het grotere verhaal

Sustainable Supply Chains

Veel van de problemen waar mensen in ontwikkelingslanden mee kampen, worden (indirect) veroorzaakt door het beleid en de uitvoering hiervan van multinationals aan het eind van productieketens.

Dit is bijvoorbeeld het geval in de kledingindustrie, de elektronicasector, de voedselproductie en de farmaceutische industrie.

Slechte arbeidsomstandigheden en onduurzame praktijken

Mensen in deze sectoren werken regelmatig onder onmenselijke en gevaarlijke omstandigheden: lange werkdagen, lage lonen en onzekere werkrelaties zijn eerder regel dan uitzondering. Mensenrechten en milieustandaarden worden vaak niet gerespecteerd. Ook werken er in deze sectoren veel kwetsbare groepen: migranten, jongeren en vrouwen.

Bindende regelgeving en verbeteringen in de praktijk

Samen met vakbonden en andere maatschappelijk organisaties, komt SOMO op voor de bescherming van de rechten van arbeiders, lokale gemeenschappen en mensen in de hele productieketen. We zetten ons in voor regelgeving en veranderingen die tot fatsoenlijke arbeidsomstandigheden en duurzaamheid leiden, zoals juridisch bindende regelgeving voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. In onze visie spelen werknemers een leidende rol bij het monitoren en verbeteren van arbeidsomstandigheden op de werkvloer. Ook ondersteunen we (semi-) publieke instellingen bij het verduurzamen van hun aankopen en aanbestedingen, omdat zij als grootverbruiker een aanzienlijke invloed op productieketens hebben.

lees meer
Updates in dit dossier