Brievenbusmaatschappijen aan de Zuidas, AmsterdamFoto:SOMO

Overheden heffen belasting om publieke diensten te kunnen leveren zoals onderwijs, gezondheidszorg en infrastructuur. Hoewel grote bedrijven, net als burgers, profiteren van deze publieke diensten, proberen veel van hen om onder het betalen van belasting uit te komen.

Door belastingontwijking van multinationals verschuift de belastingdruk naar werknemers, consumenten en kleine ondernemingen. Dit draagt bij aan een wereldwijde economische ongelijkheid en remt de economische en sociale ontwikkeling.

Overheden zoals de Nederlandse, maken het grote bedrijven gemakkelijk om belasting te ontwijken. Deze belastingparadijzen beroven ontwikkelingslanden van hun broodnodige belastinginkomsten. Bovendien concurreren landen met elkaar door het aanbieden van belastingvoordelen en dergelijke.

SOMO onthult de agressieve belastingontwijkingsstrategieën van bedrijven. We laten zien wat de impact van belastingontwijking is op mensenrechten en publieke belangen. We onderzoeken de internationale en nationale belastingstelsels die belastingontwijking voor bedrijven mogelijk maken. Nederland als belangrijk belastingparadijs heeft hierbij onze speciale aandacht.

lees meer minder
het grotere verhaal

Economic Justice

Het huidige economische systeem is een systeem dat gedreven wordt door aandeelhouderswaarde en de belangen van grote bedrijven en investeerders: hun winsten worden gemaximaliseerd, vaak ongeacht de maatschappelijke kosten en de gevolgen voor onze leefomgeving. Onze geglobaliseerde wereld biedt geen eerlijk, duurzaam speelveld, waardoor  bedrijven verwikkeld zijn in een ‘race to the bottom’.

SOMO streeft naar een eerlijk economisch systeem, waarin bedrijven en investeerders bijdragen aan de financiering van publieke goederen en diensten en waarin overheden en instellingen goede ‘checks and balances’ implementeren die het sociaal en ecologisch belang dienen.

Private winst, publieke kosten

SOMO’s onderzoek laat zien hoe de verschillende economische en financiële systemen ongelijkheid in stand houden. En hoe deze systemen de ongelijke machtsverdeling tussen private sector en publieke sector versterken. Door belastingontwijking. Door handels- en investeringsverdragen die bedrijven de macht geven om overheden aan te klagen wegens verstandig nieuw beleid. Door een vluchtig financieel systeem dat in toenemende mate is losgezongen van de reële economie. Burgers betalen de prijs voor dit systeem van ‘private winsten en publieke kosten’.

We besteden bij ons onderzoek bijzondere aandacht aan de gevolgen voor lage-inkomenslanden. Wat is de impact van het economisch beleid van Nederland en de EU op duurzame ontwikkeling en mensenrechten?

Economische verandering

Samen met partners in Nederland, in Europa en in de rest van de wereld, willen we het huidige economische stelsel veranderen naar een systeem dat het maatschappelijk belang dient en zorgt voor een gelijke verdeling van middelen. Wij willen dat mensen zelf de controle hebben over hun economische leven, door middel van democratische processen met adequate ‘checks and balances’.

lees meer
Updates in dit dossier