Suzan van der Meij coördineerde het MVO Platform en draagt momenteel bij aan coordinatie en onderzoeken in diverse projecten op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen en privatisering van de publieke sector.

Voordat ze bij SOMO kwam, bekleedde ze verschillende coördinerende en belangenbehartigende functies, gericht op goed bestuur, mensenrechten en handelsverdragen. Suzan heeft haar hele loopbaan een rol gespeeld in het tot stand brengen, ondersteunen en coördineren van netwerken en strategische samenwerkingen van maatschappelijke organisaties, zowel in noordelijke als zuidelijke landen.

Suzan studeerde Economische Bedrijfstechniek in Tilburg en Spaans in Eindhoven.