Suzan van der Meij coördineert het MVO Platform, een coalitie van ngo’s en vakbonden die zich inzet voor maatschappelijk verantwoord ondernemen in Nederland.

Voordat ze bij SOMO kwam, bekleedde ze verschillende coördinerende en belangenbehartigende functies, gericht op goed bestuur, mensenrechten en handelsverdragen. Suzan heeft haar hele loopbaan een rol gespeeld in het tot stand brengen, ondersteunen en coördineren van netwerken en strategische samenwerkingen van maatschappelijke organisaties, zowel in noordelijke als zuidelijke landen.

Suzan studeerde Economische Bedrijfstechniek in Tilburg en Spaans in Eindhoven.