Mariëtte van Huijstee houdt zich bezig met internationale normenkaders op het gebied van bedrijfsleven en mensenrechten, in het bijzonder met de Guiding Principles on Business and Human Rights van de Verenigde Naties. Zij onderzoekt hoe bedrijven en regeringen hun verantwoordelijkheden en plichten om mensenrechten te respecteren, implementeren. Ze pleit daarbij voor een afdwingbaar instrumentarium op internationaal niveau. Daarnaast doet ze onderzoek naar de effectiviteit van klachtenmechanismen en pleit ze voor betere toegang tot genoegdoening voor gedupeerden van mensenrechtenschendingen door bedrijven. Verder adviseert en traint ze maatschappelijke organisaties bij het ontwikkelen van verschillende strategieën om respect voor mensenrechten en milieu af te dwingen bij het bedrijfsleven.

Mariëtte promoveerde op het onderwerp milieubeleid aan de Universiteit Utrecht. Haar proefschrift ging over de methoden waarmee ngo’s het bedrijfsleven beïnvloeden om maatschappelijk verantwoord te ondernemen.