Karen ondersteunt verschillende SOMO teams: het Secretariaat, Planning & Control team en Dienstverlening (SOMO Services). Zij is verantwoordelijk voor een breed palet aan administratieve taken: het bijhouden van de publieke agenda, doen van bestellingen, registreren van inkomende facturen en de administratie van budgeten en urenplanningen. Ze stelt partnercontracten op en monitort hun voortgang en afronding. Ze zet zich in om samen met het supportteam van SOMO de voorwaarden te scheppen waaronder de onderzoekers en stafleden optimaal kunnen functioneren.

Karen heeft een onderwijsbevoegdheid in de creatieve vakken. De afgelopen jaren werkte ze als office manager en secretaresse voor verschillende ngo’s. Daarvoor werkte ze op het hoofdkantoor van KPN als interne communicatieadviseur.