Ilke houdt zich bij SOMO bezig met kwaliteitsbeheer en dat betekent dat zij erop toeziet dat het werk van de SOMO-onderzoekers in lijn is met de strategische overeenkomsten met donoren en partners.

Eerder werkte Ilke als docent en onderzoeker voor het ‘Copernicus Institute of Sustainable Development’ van de Universiteit Utrecht. In die rol doceerde zij over duurzaam ondernemen, innovatie, onderzoeksmethoden en daarnaast begeleide zij studenten bij hun onderzoek. In een nog verder verleden werkte Ilke in Philadelphia en New York als freelance strateeg.

Ilke heeft een master in Milieuwetenschappen van de Universiteit van Pennsylvania en een master in Internationale Ontwikkelingsstudies van de Universiteit Utrecht.