Aanpak arbeidsuitbuiting in Polen, Bulgarije en Roemenië

Om arbeidsuitbuiting in Polen, Bulgarije en Roemenië te voorkomen en aan te pakken, werkten zes organisaties de afgelopen jaren samen om de kennis over dit onderwerp te vergroten bij vakbonden, arbeidsorganisaties, anti-mensenhandel-ngos en ngos voor…