Gebrekkig NEa-onderzoek naar onduurzame houtpelletproductie

In 2021 publiceerde SOMO het rapport ‘Wood pellet damage’. Naar aanleiding hiervan gaf voormalig staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius de opdracht aan de Nederlandse Emissie Autoriteit (NEa) om de bevindingen te onderzoeken. De resultaten werden op 16 juni…

publication cover - Wood pellet damage

Wood pellet damage

Hoe Nederlandse overheidssubsidies voor Estse biomassa tot klimaatverandering en een biodiversiteitscrisis leiden
publication cover - Wood pellet damage
Download