SOMO is in het bezit van de volgende kwaliteitscertificaten:

  • ISO 9001:2015
  • Partos 9001:2015 (versie 2018)

SOMO voldoet aan ISO 9001:2015, een kwaliteitsmanagementstandaard gedefinieerd door de Internationale Organisatie voor Standaardisatie. Elk jaar wordt er door een externe partij een controle audit uitgevoerd. Verder voldoet SOMO aan de Partos standaard, een sector specifieke toepassing van de ISO 9001:2015 standaard.

Bijgaand kwaliteitsbeleid van SOMO is onze leidraad voor het ontwikkelen van interne en externe relaties. Om dit te kunnen realiseren heeft SOMO een managementsysteem opgezet, waarin alle kritische momenten op het gebied van kwaliteit zijn geborgd.

lees meer minder
publication cover - Kwaliteitsbeleid SOMO
wilt u een donatie doen?