Autofabrikanten negeren mensenrechten

Uit onderzoek van SOMO uit Nederland blijkt dat tien van de grootste autofabrikanten bij de inkoop van metaal geen rekening houdt met de mensenrechten. Het delven van metalen gaat dikwijls gepaard met zware schendingen van…

Tien grootste autofabrikanten negeren mensenrechten bij inkoop metalen

In hun MVO-beleid (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen), houden de tien grootste automobielfabrikanten geen van allen rekening met de mensenrechtelijke gevolgen bij het delven van hun metalen. Deze bedrijven lopen het risico in verband te worden gebracht…

Tien grootste autofabrikanten negeren mensenrechten bij inkoop metalen

In hun MVO-beleid (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen), houden de tien grootste automobielfabrikanten geen van allen rekening met de mensenrechtelijke gevolgen bij het delven van hun metalen. Deze bedrijven lopen het risico in verband te worden gebracht…

Automakers nemen hun verantwoordelijkheid niet

In hun MVO-beleid houden de tien grootste automobielfabrikanten geen van allen rekening met de mensenrechtelijke gevolgen bij het delven van hun metalen. Zij lopen het risico in verband te worden gebracht met ernstige schendingen van…