Gebrek aan transparantie in de biomassaketen

Het opwekken van energie met behulp van biomassa wordt een steeds belangrijker alternatief voor fossiele brandstoffen. Als een van de grootste gebruikers van biomassa speelt Nederland wereldwijd een sleutelrol in de biomassa-sector. In Nederlandse kolencentrales…

publication cover - Cut and Run

Cut and Run

Update on the impact of Buchanan Renewables' operations and Vattenfall's divestment
publication cover - Cut and Run
Download

Elektriciteitsbedrijven minder transparant dan beweerd

Er zijn grote verschillen tussen de informatie die electriciteitsbedrijven beweren te rapporteren en de informatie die daadwerkelijk in hun duurzaamheidsrapporten staat. Publicatie / december 1, 2012 Gebruik van het Global Reporting Initiative (GRI) in Duurzaamheidsrapportages…

MVO en Europese ondernemingsraden

Omdat energiebedrijven in toenemende mate over nationale grenzen opereren, nemen inspraakvormen als medezeggenschap van werknemers ook steeds internationalere vormen aan. Dat zie je bijvoorbeeld bij Europese Ondernemingsraden (EOR). Tegelijkertijd komt er steeds meer aandacht voor…