In deze brief roept een coalitie van maatschappelijke organisaties de regering van Bangladesh op om het Bangladesh Veiligheidsakkoord zijn werkzaamheden te laten voortzetten voor de duur van het bindende contract (2021) dat door 192 merken werd ondertekend. Het Bangladesh Veiligheidsakkoord is een onafhankelijke, juridisch bindende overeenkomst tussen merken en vakbonden om te werken aan een veilige en gezonde kleding- en textielindustrie in Bangladesh.

Daarnaast vraagt de coalitie de regering om onmiddellijk te stoppen met het geweld tegen en de intimidatie van arbeiders en vakbonden en het recht op vreedzame demonstratie te respecteren.

Op 29 januari zullen de organisaties deze brief in meerdere landen aanbieden aan ambassades van Bangladesh, waaronder in Den Haag. De Schone Kleren Campagne en vakbond FNV gaan  rond de middag met borden en spandoeken demonstreren bij de ambassade van Bangladesh in Den Haag.