Twee belangrijke aspecten ontbreken bij de huidige discussie over privatisering van energiebedrijven. Ten eerste wordt te weinig nagegaan hoe zich in Nederland Enronachtige energiebedrijven komen vestigen bij overnames. Ten tweede kan door de huidige onderhandelingen over handel in diensten binnen de WTO (het GATS-akkoord) regelgeving aan banden worden gelegd.

read more less
would you like to make a donation?