Tot nu toe is er weinig aandacht voor de onderhandelingen van een nieuw akkoord over handel in diensten (GATS). Die onderhandelingen zijn al in 2000 begonnen en betreffen maar liefst tweederde van de economie in Europa. Op de Ministeriële Conferentie van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) in Qatar van 9 tot 13 november 2001 beslisten de Ministers verder te gaan met de onderhandelingen en begin volgend jaar de eerste voorstellen voor liberalisering op tafel te leggen. De instructie van de Nederlandse regeringsdelegatie voor de WTO-conferentie bevatte een “offensieve inzet” voor een nieuw GATS-akkoord: “gericht op een substantiële marktopening […] over een breed scala van dienstensectoren”. Nederland wilde dat de EU daartoe een “ambitieuze strategie” voerde. Volgens EU recht moet namelijk de Europese Commissie namens de EU-lidstaten onderhandelen in de WTO. Vele maatschappelijke organisaties konden hun belangen en kritiek niet in de instructie van Nederland en de Europese Unie terugvinden. Het standpunt van de Nederlandse overheid weerspiegelde wel het standpunt van het bedrijfsleven. In Nederland is VNO/NCW vooral geïnteresseerd om markten te openen voor de financiële diensten (banken, verzekeringen), post, telecommunicatie, maritiem transport en consultancy. Dit zijn bijna precies dezelfde sectoren die Staatssecretaris Ybema opsomt in de brieven over de WTO naar de Tweede Kamer en waarvan hij de liberalisering voor Nederland belangrijk vindt.

read more less
would you like to make a donation?