SOMO vond het belangrijk een onderzoek in te stellen in welke mate de hervormingen van het financieel systeem gericht zijn op duurzame ontwikkeling en de banken daarbij een rol toebedeeld krijgen. Het onderzoek wil bijdragen tot een grotere discussie in het parlement en door maatschappelijke organisaties en burgers over het Nederlandse standpunt bij de hervormingen van het internationale financieel systeem en de rol van de transnationale banken vanuit het perspectief van duurzame ontwikkeling. Dit onderzoeksrapport dient als referentiebasis voor discussienota’s, artikelen en aanbevelingen die SOMO doet over dit onderwerp. Het behandelt vooral officiële hervormingsdiscussies over de rol van de private sector in het voorkomen en oplossen van crises en het standpunt daarover van transnationale banken, inclusief ABN Amro en ING. Het vraagt ook aandacht voor onderhandelingen over financiële diensten die, zonder coördinatie met de financiële hervormingen, begonnen zijn in de Wereldhandelsorganisatie (WTO).

read more less
would you like to make a donation?