Eind 1999 bedroeg de totale bankschuld van de wereldwijde diamantindustrie en –handel 5,7 miljard dollar. ABN AMRO financiert eenderde hiervan. Daarmee is ABN AMRO de grootste geldverstrekker in de diamantindustrie en –handel. De diamantindustrie staat de laatste jaren stevig onder druk om de handel in conflictdiamanten tegen te gaan. Met de opbrengt van conflictdiamanten worden bloedige oorlogen en conflicten in Angola, Sierra Leone en Democratische Republiek Congo gefinancierd. De vooraanstaande rol die ABN AMRO inneemt in de diamantindustrie roept de vraag op in hoeverre de bank betrokken is bij de financiering van de conflicthandel en welke maatregelen de bank neemt om te voorkomen dat ze bij deze conflicthandel betrokken raakt.  Om op deze vragen een antwoord te krijgen heeft het Nederlands instituut voor Zuidelijk Afrika (NiZA) een onderzoeksopdracht verstrekt aan de Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO).

read more less
would you like to make a donation?